Umowy podpisane w listopadzie

20.11.2021

W miesiącu listopadzie zostało podpisanych kilka umów na wykonanie robót budowlanych. Umowy z terminami realizacji na rok 2022 rok z branży drogowej i sanitarnej.

Umowa z Gminą Gorzyce

W dniu 02-11-2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gorzyce a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej 1KDL oraz przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Krzywa) w Gorzycach.

Umowa z Powiatowym Zarządem Dróg w Puławach

W dniu 17-11-2021 r. została podpisana umowa pomiędzy PZD Puławy a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2524L na odcinku od drogi powiatowej Nr 2522L do granicy województwa lubelskiego – od km 0+016,75 do km 1+362,07.

Umowa z Gminą Radomyśl nad Sanem

W dniu 19-11-2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 101304R Witkowice – Chwałowice – Łążek na odcinku Chwałowice – Łążek Chwałowski w km 1+000 – 5+658

wróć do aktualności