Dożynki Gminne Niedrzwica Duża 2021

25.08.2021

Firma WOD-BUD Sp. z o.o. była jednym ze sponsorów zorganizowanych w dniu 3 sierpnia 2021  „Dożynek Gminnych”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Gminę Niedrzwica Duża, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej oraz inne jednostki. Mieszkańcy i goście wzięli udział w licznych wydarzeniach.

Świadomość społecznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na biznesie, jest obecna w działaniach firmy WOD-BUD Sp. z o.o. Swoje społeczne zaangażowanie firma włożyła w propagowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia oraz promowanie działań dla dobra lokalnej wspólnoty.

 

wróć do aktualności