Gala KSW 48 – Lublin 27.04.2019

29.04.2019

W sobotę 27-04-2019 r. w hali Globus odbyła się gala KSW 48. KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) od 15 lat tworzy historię polskiego MMA, organizując najbardziej rozpoznawalne gale w Europie. Organizacja popularyzuje dyscyplinę i kształtuje jej sportowe gwiazdy. Po raz pierwszy […]

Zawody sportowe “Boks przeciw uzależnieniom”

16.04.2019

Zawody sportowe to wydarzenia o specyficznym charakterze. Wiążą emocje, adrenalinę wynikającą z rywalizacji, są jednocześnie silnym oddziaływaniem wizerunkowym. Wspieranie zdolnej młodzieży i sportowych talentów jest dla firmy nie tylko ważnym zadaniem, ale i wyzwaniem, jakie realizuje w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. […]

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

28.03.2018

WOD-BUD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa drogowego.”   Cel projektu: wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. planowanych do […]

Zawiadomienie o wyborze oferty

27.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 23-02-2018 r. W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pt.:  „Wdrożenie w WOD- BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy […]

Zapytanie ofertowe nr 2

23.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu pt.:  „Wdrożenie w WOD- BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem […]