Praca

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Operator układarki mas bitumicznych

Region: lubelskie
Termin rozpoczęcia pracy: maj 2019 r.

Operator walca drogowego

Region: lubelskie
Termin rozpoczęcia pracy: maj 2019 r.

Stołowy układarki mas bitumicznych

Region: lubelskie
Termin rozpoczęcia pracy: maj 2019 r.

Majster robót drogowych (masy bitumiczne)

Region: lubelskie
Termin rozpoczęcia pracy: maj 2019 r.

Kierownik robót drogowych

Region: lubelskie Termin rozpoczęcia pracy: maj 2019 r.

Prosimy o wysyłanie CV wyłącznie na adres email: rekrutacja@wod-bud.com.pl (Dział Kadr nie prowadzi procesu rekrutacji)

Każde wysłane CV musi zawierać klauzulę zgody zgodną z RODO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ………………… przez Wod-Bud Sp. z o.o. Został(am/em) poinformowan(a/y), że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Jeśli Państwa CV ma zostać wykorzystane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy również dopisać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę, na wykorzystanie mojej dokumentacji aplikacyjnej przesłanej na obecny proces rekrutacyjny, do jej wykorzystania w innych procesach na takie lub podobne stanowiska.