Oferta – Wytwórnia mas bitumicznych

Wytwórnia mas bitumicznych

W roku 2014 firma WOD-BUD Sp. z o.o. uruchomiła, zlokalizowaną przy ul. Granicznej w Kraśniku, własną Wytwórnią Mas Bitumicznych. Dzięki temu przedsięwzięciu WOD-BUD Sp. z o.o. wzbogacił swoją ofertę o sprzedaż mas bitumicznych oraz wykonanie kompleksowych robót drogowych zarówno w zakresie zamówień publicznych jak również w przypadku zamówień od odbiorców prywatnych.

Mieszanki asfaltowe oferowane przez firmę WOD-BUD Sp. z o.o. spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych. System Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z normą PN-EN 13108-21 uprawnia do znakowania wyrobów symbolem CE, co gwarantuje wysoką jakość produkowanych przez firmę WOD-BUD Sp. z o.o. mas bitumicznych.

Nowoczesną technologię, wysoką jakość produktów i sprawną obsługę klienta zapewnia wykwalifikowana kadra wytwórni mas bitumicznych, a w pełni zautomatyzowany system podawania składników masy gwarantuje uzyskanie wysokiej powtarzalności produkowanych wyrobów oraz ich zgodność z zadaną recepturą.

Wytwórnia Mas Bitumicznych firmy WOD-BUD Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie mieszanki asfaltowe przeznaczone do wszystkich warstw nawierzchni drogowej:

– beton asfaltowy (AC) – mieszanka mineralno asfaltowa stosowana do podbudowy, warstwy wiążącej oraz ścieralnej,

– mastyks asfaltowo-grysowy (SMA) – mieszanka mineralno asfaltowa stosowana do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych.

NOWY PRODUKT DOSTĘPNY OD 18.11.2018 beton asfaltowy w technologii asfaltu spienionego o polepszonych właściwościach oraz udoskonaloną usługę układania asfaltobetonowych nawierzchni przy zastosowaniu MMA z technologią asfaltu spienionego.

Wycena sporządzana jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

Jednym z głównych celów WOD-BUD Sp. z o.o. jest innowacyjny rozwój w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów asfaltowych o wymaganych standardach jakości realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

NOWY PRODUKT DOSTĘPNY OD 01.12.2021
Produkcja innowacyjnej mieszanki KABIT-55 z dodatkiem produktu odpadowego w postaci granulatu papy poprawiająca właściwości mechaniczne oraz fizyko-chemiczne mieszanki mineralno-asfaltowej.
Celem WOD-BUD Sp. z o.o. było opracowanie procesu produkcyjnego nowego typu mieszanki z dodatkiem produktu odpadowego – mieszanki KABIT-55 przeznaczonej do układania nawierzchni – do wykonania warstwy wiążącej oraz wyrównawczej dróg dla kategorii obciążenia ruchem KR3-7.