Oferta – Roboty drogowe

Roboty drogowe

Firma WOD-BUD Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie budownictwa drogowego. Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa nowych oraz modernizacja już istniejących dróg, zarówno gminnych jak i powiatowych, bardzo ważnych dla lokalnych społeczności.

Jako generalny wykonawca firma WOD-BUD Sp. z o.o. zrealizowała na terenie Lubelszczyzny kilka ważnych inwestycji m.in. Zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej – w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku; Remont układu ulic w Modliborzycach; Przebudowa oraz remont drogi powiatowej 2821L Janów Lubelski ul. Wojska Polskiego.

Dzięki doświadczonej kadrze, bazie sprzętowej oraz własnej Wytwórni Mas Bitumicznych WOD-BUD Sp. z o.o. kompleksowo wykonuje roboty drogowe począwszy od robót ziemnych, przez podbudowę po warstwę wiążącą i ścieralną. WOD-BUD Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie nawierzchni z mas bitumicznych (np. asfalty) jak również z kostki betonowej oraz kamiennej. W zbiorze swoich referencji posiada także wiele inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg leśnych o nawierzchniach z mas asfaltowych oraz z kruszyw kamiennych.

Zakres usług firmy WOD-BUD Sp. z o.o. obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą tj. chodniki, place parkingowe, odwodnienie oraz oznakowanie i urządzenia zabezpieczające.