Umowa z Gminą Markuszów

30.05.2022

W dniu 24-05-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Markuszów a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drogach, oznakowanie poziome i pionowe. Przedmiot zamówienia obejmuje 18 zadań.

wróć do aktualności