Umowa z Gminą Gorzyce

17.05.2022

W dniu 12-05-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gorzyce a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. wykonanie jezdni oraz budowę kanalizacji deszczowej.

wróć do aktualności