Umowa z Gminą Wilków

02.02.2022

W dniu 27-01-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Wilków a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108014L na odcinku od km 2+549,00 do km 4+247,00 w miejscowości Zagłoba. Zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

wróć do aktualności