Podpisanie umowy z Gminą Jabłonna

31.10.2020

W dniu 29-10-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Jabłonna a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107149 L w Skrzynicach Drugich od km 0+000 do km 0+115 i od km 0+790 do km 2+407,60”

wróć do aktualności