Podpisanie umowy z Gminą Niedrzwica Duża

15.07.2020

W dniu 09-07-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Niedrzwica Duża a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107092 L od km 0+000 do 0+620 ul. Leśna w Niedrzwicy Dużej”.

Zadanie jest dofinansowane ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych.

wróć do aktualności