Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie

28.03.2020

W dniu 05-03-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy PGK Sp. z o.o. Krasnystaw a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonani robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Z. Tokarzewskiego oraz w ulicy Granicznej w Krasnymstawie”.

wróć do aktualności