Wod-Bud wspiera Kraśnicki Międzyszkolny Klub Sportowy

10.02.2020

Świadomość społecznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na biznesie, jest obecna w działaniach firmy WOD-BUD Sp. z o.o. Swoje społeczne zaangażowanie firma włożyła w propagowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia, promowanie młodych, lokalnych, sportowych talentów oraz działań dla dobra lokalnej wspólnoty. Działając na rzecz popularyzacji sportu, firma podjęła szereg kroków wspierających lokalne inicjatywy.

Wspieranie lokalnych inicjatyw przez firmę WOD-BUD Sp. z o.o. to przede wszystkim dofinansowywanie jednostek i organizacji, które zrzeszają młodych ludzi i uczniów. Uzdolnione sportowo dzieci i młodzież, są grupą, jakiej firma chce ułatwić osiąganie sukcesów. Działaniom tym przyświeca przekonanie, że po pierwsze, zdrowe nawyki należy kształtować od najmłodszych lat, a po drugie, promowanie młodych sportowych talentów jest ku temu najlepszym sposobem. Dlatego też firma otoczyła finansowym wsparciem Kraśnicki Międzyszkolny Klub Sportowy.

wróć do aktualności