Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/05/2019

14.06.2019

Zgodnie z pkt V.2 Zapytania ofertowego nr 1/05/2019 Zamawiający unieważnia postępowanie.

załącznik – unieważnienie postępowania

 

wróć do aktualności