Podpisanie umowy z Gminą Chodel

20.05.2019

W dniu 13-05-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Chodel a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej Nr 108275L w m. Borów Kolonia oraz drogi gminnej Nr 108154L w m. Siewalka i Książ, uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.

zad. 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 108275L od km 0+000 do km 0+975 w miejscowości Borów Kolonia, uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.

zad. 2 Odbudowa drogi gminnej 108154L od km 4+095 do km 5+093 w m. Siewalka i Książ, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.

wróć do aktualności