Podpisanie umowy z Gminą Głusk

14.05.2019

W dniu 07-05-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Głusk a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna gmina Głusk – zadanie III” w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

wróć do aktualności