Referencje

włącz .

Referencje

Zrealizowaliśmy wiele inwestycji z branży budowlanej i ochrony środowiska obejmujące budowę wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk na terenie gmin wschodniej Polski. Wykonaliśmy setki projektów geologicznych, ujęć wód podziemnych oraz dokumentacji hydrogeologicznych. Poniżej przedstawiamy kilka zrealizowanych inwestycji:

 • Inwestor: Gmina Zakrzew
  23-155 Zakrzew
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią sieciową dla miejscowości Annów, Dębina, Boża Wola i Majdan Starowiejski, Gm. Zakrzew.
  Inwestor: Gmina Biłgoraj
  ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sól i Kolonia Sól.
  Inwestor: Gmina Zaleszany
  37-415 Zaleszany, woj. Podkarpackie
  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków.
  Inwestor: Gmina Opole Lubelskie
  ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
  Wykonanie sieci wodociągowych wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Sewerynówka, Skoków-Podlas oraz Leonin.
  Inwestor: Urząd Gminy w Gorzycach
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  Sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych w miejscowości: Furmany, Motycze Poduchowne, Orliska, Sokolniki, Wrzawy, Zalesie Gorzyckie o łącznej długości 99.700 mb.
  Inwestor: Urząd Gminy w Modliborzycach
  23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie
  Gminna oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno-biologicznego o przepustowości 200 m3/dobę w m. Modliborzyce. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
  Inwestor: Urząd Gminy Zaleszany
  37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
  Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kępiu Zaleszańskim o przepustowości 810 m3 / dobę. Zadanie współfinansowane ze środków Banku Światowego.
  Inwestor: Inwestor: Urząd Gminy Zaleszany
  37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami i rurociągami tłocznymi w miejscowości Zbydniów o łącznej długości 30.619 mb. Roboty budowlane wpółfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.
  Inwestor: Urząd Gminy Gorzyce
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  Tworzenie podstaw działalności gospodarczej w Gorzycach - budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach. Realizacja sieci z pompowniami przydomowymi oraz sieci z pompowniami pośrednimi.
  Inwestor: Gmina Miasto Kraśnik
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  Budowa Zbiornika Retencyjnego na Wyżnicy w miejscowości Suchynia gm. Kraśnik i miejscowości Kolonia Wyżnianka gm. Dzierzkowice. Inwestycja realizowana w ramach Konsorcjum PUWB "WOD-BUD" Sp. z o.o. i PBU "EKOMEL" Sp. z o.o.
  Inwestor: Gmina Opole Lubelskie
  24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociągowej z przyłączami osiedla Zajezierze w Opolu Lubelskim.
  Inwestor: Gmina Kraśnik
  23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 1
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża i Stróża Kolonia, Gmina Kraśnik - etap I.
  Inwestor: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
  26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3
  Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami oraz włączenie do systemu dodatkowego ujęcia wody w Płuckach - etap II.
  Inwestor: Gmina Biłgoraj
  ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj
  Budowa/Rozbudowa/Remont obiektów gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Biłgoraj - Etap II Biłgoraj
  Inwestor: Miasto i Gmina Kunów
  ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów
  Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe.
 • Inwestor: Miasto Kraśnik
  ul. Lubelska 84, Kraśnik
  Przebudowa ulicy Olejnej wraz z przebudową wodociągu.
  Inwestor: Powiat Opolski
  ul. Lubelska 4, Opole Lubelskie
  Budowa drogi powiatowej na odcinku ul. Przemysłowa - ul. Fabryczna w Opolu Lubelskim.
  Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
  ul. Lubelska 84, Kraśnik
  Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego.
  Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
  ul. Lubelska 84, Kraśnik
  Budowa ul. Kard.S.Wyszyńskiego w Kraśniku.
  Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
  ul. Lubelska 84, Kraśnik
  Budowa ulicy granicznej w Kraśniku - etap I.
  Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
  ul. Lubelska 84, Kraśnik
  Budowa chodnika i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, przy ul. Kochanowskiego w Kraśniku.
  Inwestor: Gmina Urzędów
  ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów
  Remont chodnika po obu stronach ul. Kościuszki w Urzędowie.
  Inwestor: Urząd Miasta Kraśnik
  ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
  Modernizacja ul. Pogodnej w Kraśniku.
  Inwestor: Urząd Gminy Urzędów
  ul. Rynek 62, 23-250 Urzędów
  Utwardzanie placu kostką brukową za budynkiem GOK w Urzędowie.
  Inwestor: Urząd Miasta Kraśnik
  ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
  Przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo - rowerowy przy ulicy Urzędowskiej w Kraśniku - etap II. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 18.058,50 m2.
  Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
  ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
  Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej przy drogach powiatowych w miejscowości Dąbrowa Olbięcka, Blinów, Wólka Gościeradów oraz na ul. Podleskiej w Kraśniku, z podziałem na cztery zadania.
  Inwestor: Urząd Gminy w Modliborzycach
  23-310 Modliborzyce, woj. Lubelskie
  Przebudowa układu ulic w Modliborzycach.
  Inwestor: Urząd Miasta Kraśnik
  ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
  Budowa drogi gminnej - ulicy Granicznej w Kraśniku - II etap + Budowa zjazdów na ul. Granicznej w Kraśniku

   

 • Inwestor: Gmina Łaziska
  Łaziska 76, 24-335
  Remont budynku biblioteki oraz odbudowa parkingu i chodnika prowadzącego do gminnej biblioteki i domu kultury w Łaziskach wraz z wyposażeniem biblioteki w meble oraz wykonanie odbudowy drogi dojazdowej.
  Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
  ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
  Budowa altanek śmietnikowych.
  Inwestor: Urząd Gminy w Modliborzycach
  23-310 Modliborzyce, woj. Lubelskie
  Remont Szkoły Podstawowej w Modliborzycach.
  Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
  ul. Koszarowa 10a, 23-200 Kraśnik
  Remont pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Koszarowej 10a oraz remont elewacji i elementów zewnętrznych budynku Filii nr 2 przy ul. Piaskowej 20 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku.
  Inwestor: Urząd Gminy Potok Wielki
  23-213 Potok Wielki
  Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potoku Stanach wraz z drogą dojazdową.
  Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
  ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów
  Budowa świetlicy wiejskiej w Moniakach GOK Urzędów
 • Inwestor: Związek Międzygminny "Strefa Usług Komunalnych"
  23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84
  Budowa składowiska odpadów w Kraśniku.
  Inwestor: Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
  23-300 Janów Lubelski, ul. Jana Zamoyskiego 59
  Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w m. Borownica wraz z systemem ich selektywnej zbiórki z terenu gmin Janów Lubelski i Modliborzyce. Inwestycja realizowana była w ramach Konsorcjum Budowlanego "EKO", współfinansowana ze środków PHARE.
  Inwestor: Związek Międzygminny "Strefa Usług Komunalnych"
  23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84
  Rekultywacja składowiska odpadów "Wilcze Doły" w Kraśniku.
  Inwestor: "WOD-BUD Sp. z o.o."
  23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1
  Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku.
  Inwestor: Urząd Gminy w Szastarce
  Szastarka 121, 23-225 Szastarka
  Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Polichna IV, gmina Szastarka.