Dodatkowe informacje

WOD-BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik

NIP: 715-020-04-54
KRS: 0000035967

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
REGON: 008020605
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Konto bankowe: PEKAO S.A. 63 1240 2395 1111 0000 3328 2383