System Zarządzania Jakością

włącz .

21 marca 2015 roku został przeprowadzony audyt przez firmę  ISOCERT Sp. z o.o. potwierdzający, że firma  WOD-BUD  Sp. z o. o.  spełnia wymagania normy  PN-EN  9001:2001  w następującym zakresie: kompleksowe wykonawstwo robot budowlano - montażowych, instalacyjnych i drogowych.