System Zarządzania Jakością

włącz .

21 marca 2015 roku został przeprowadzony audyt przez firmę  ISOCERT Sp. z o.o. potwierdzający, że firma  WOD-BUD  Sp. z o. o.  spełnia wymagania normy  PN-EN  9001:2001  w następującym zakresie: kompleksowe wykonawstwo robot budowlano - montażowych, instalacyjnych i drogowych.

 

Droga dojazdowa do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej

włącz .

28 stycznia 2015 roku w Starostwie Powiatowym podpisaliśmy umowę na projektowanie i budowę drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej.

Budowa odcinka Alei Tysiąclecia do Strefy Inwestycji Kraśnik to inwestycja powiatowa realizowana przy współpracy z miastem i samorządem wojewódzkim, z wykorzystaniem środków unijnych.

 

Nowa wytwórnia uruchomiona!

włącz .

WOD-BUD Sp. z o.o. rozszerzyła swoją działalność o produkcję mas bitumicznych.
Nasza wytwórnia mieści się przy ul. Granicznej 3 w Kraśniku.