Zawiadomienie o wyborze oferty

włącz .

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 23-02-2018 r.

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pt.:  „Wdrożenie w WOD-
BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa
drogowego” , w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego nr 2 z dnia 23.02.2018 r.

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Rozkładarka do mas bitumicznych uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze - link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Walec stalowy mały z rozsypywaczem grysu uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze - link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Walec stalowy duży z rozsypywaczem grysu uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze - link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Skrapiarki emulsji uznano ofertę złożoną dnia 22.03.2018 r. przez firmę HYDROG ZBM. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze - link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Urządzenie do spieniania bitumu uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Amman Polska Sp. z o.o.. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze - link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Mini ładowarki z frezarką uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Tech-Ekspert Południe. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze - link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Automatyczny ekstraktor ultradźwiękowy wraz z zestawem akcesoriów uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Controls Polska Sp. z o.o.. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze - link .

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr2

włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost
konkurencyjności MŚP RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
projektu pt.:  „Wdrożenie w WOD-
BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa
drogowego” zapraszamy do składania ofert na:  


Część I Dostawę Rozkładarki do mas bitumicznych szt. 1


Część II Dostawę Walca stalowego małego z rozsypywaczem grysu komplet 1


Część III Dostawę Walca stalowego dużego z rozsypywaczem grysu komplet 1


Część IV Dostawę Skrapiarki emulsji szt. 1


Część V Dostawę Urządzenia do spieniania bitumu komplet 1


Część VI Dostawę Mini ładowarki z frezarką komplet 1


Część VII Dostawę Automatycznego ekstraktora ultradźwiękowego wraz z zestawem akcesoriów komplet 1

Wraz ze składaną ofertą prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu z uwzględnieniem wszystkich informacji wskazanych w specyfikacji zamówienia.

Aby pobrać zapytanie kliknij tutaj

Załączniki do zapytania - kliknij tutaj

Zawiadomienie o wyborze oferty

włącz .

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 07-08-2017 r.

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa drogowego.", w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego nr 1 z dnia 07.08.2017 r.

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę walca stalowego małego z rozsypywaczem grysu uznano ofertę złożoną dnia 06.09.2017 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.

Zapytanie ofertowe

włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu:

Tytuł projektu: Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa drogowego.

 

zapraszamy do składania ofert na dostawę walca stalowego małego z rozsypywaczem grysu

Aby pobrać zapytanie kliknij tutaj

Przegląd inwestycji z lat ubiegłych

włącz .

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z wybranych inwestycji zrealizowanych przez firmę WOD-BUD Sp. z o.o. w ubiegłych latach.

 

Wod-Bud dołączył do Wschodniego Klastra Budowlanego

włącz .

W lutym 2016 roku firma WOD-BUD Sp. z o.o. dołączyła do Wschodniego Klastra Budowlanego. Przynależność do Klastra to szansa na rozwój, zdobywanie nowych rynków a także możliwość podejmowania współpracy branżowej z pozostałymi klastrowiczami.

Wschodni Klaster Budowlany, będący Klastrem Kluczowym zrzesza ponad 100 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R (Badania i Rozwój) pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

 

Więcej informacji

 

Przegląd inwestycji 2015 - film

włącz .

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z wybranych inwestycji zrealizowanych przez firmę WOD-BUD Sp. z o.o. w 2015 roku.

 

Budowa drogi do Kraśnickiej Podstrefy Ekonomicznej rozpoczęta

włącz .

Dnia 20 czerwca 2015 roku rozpoczęły się prace na budowie drogi dojazdowej do Kraśnickiej Podstrefy Ekonomicznej. Jest to 2.5km odcinek będący przedłużeniem Alei Tysiąclecia.
Będzie to droga o dwóch pasach ruchu łącznej szerokości 7m wraz z z poboczami, rowami i drogami serwisowymi, które będą służyć jako dojazdy do działek. Odciąży ona ulicę Urzędowską, która jest obecnie jedyną drogą dojazdową do strefy.
Inwestycja ma zostać zakończona pod koniec sierpnia 2015 roku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

 

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

włącz .

Po zbadaniu przez Ośrodek Certyfikacyjny Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego produktów wytwarzanych przez Wytwórnię Mas Bitumicznych w Kraśniku, firma
WOD-BUD Sp. z o.o. otrzymała dnia 14 maja 2015 roku Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.