Roboty drogowe

włącz .

       Firma WOD-BUD Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie budownictwa drogowego. Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa nowych oraz modernizacja już istniejących dróg, zarówno gminnych jak i powiatowych, bardzo ważnych dla lokalnych społeczności.

       Jako generalny wykonawca firma WOD-BUD Sp. z o.o. zrealizowała na terenie Lubelszczyzny kilka ważnych inwestycji m.in. Zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej - w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku; Remont układu ulic w Modliborzycach; Przebudowa oraz remont drogi powiatowej 2821L Janów Lubelski ul. Wojska Polskiego.

       Dzięki doświadczonej kadrze, bazie sprzętowej oraz własnej Wytwórni Mas Bitumicznych WOD-BUD Sp. z o.o. kompleksowo wykonuje roboty drogowe począwszy od robót ziemnych, przez podbudowę po warstwę wiążącą i ścieralną. WOD-BUD Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie nawierzchni z mas bitumicznych (np. asfalty) jak również z kostki betonowej oraz kamiennej. W zbiorze swoich referencji posiada także wiele inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg leśnych o nawierzchniach z mas asfaltowych oraz z kruszyw kamiennych.

       Zakres usług firmy WOD-BUD Sp. z o.o. obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą tj. chodniki, place parkingowe, odwodnienie oraz oznakowanie i urządzenia zabezpieczające.

Wolka_Lubkowska_budowa_drogi_gminnej.jpgulica_Graniczna_w_Krasniku.jpgul_Wojska_Polskiego_w_Janowie_Lubelskim.jpgAl_Tysiaclecia_w_Krasniku_Budowa_drogi_dojazdowej_do_Krasnickiej_Strefy_Ekonomicznej2.jpgAl_Tysiaclecia_w_Krasniku_Budowa_drogi_dojazdowej_do_Krasnickiej_Strefy_Ekonomicznej.jpgBudowa_ul_Kwiatkowickiej_w_Krasniku.jpgul_Graniczna_w_Krasniku.jpgModliborzyce_przebudowa_ulic.jpg