Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

28.03.2018

WOD-BUD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa drogowego.”   Cel projektu: wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. planowanych do […]

Zawiadomienie o wyborze oferty

27.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 23-02-2018 r. W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pt.:  „Wdrożenie w WOD- BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy […]

Zapytanie ofertowe nr 2

23.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu pt.:  „Wdrożenie w WOD- BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem […]

Zawiadomienie o wyborze oferty

11.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 07-08-2017 r. W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności […]

Zapytanie ofertowe nr 1

07.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu: Tytuł projektu: Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy […]